Verbeter de kwaliteit van de leefomgeving door meldingen van inwoners

Girl reading a book outside header

Dagelijks krijgt iedere gemeente te maken met meldingen over de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan meldingen over kapotte lantaarnpalen, een volle papierbak of graffiti vervuiling. Als gemeente is het belangrijk om deze meldingen zo snel mogelijk op te lossen, zodat je de kwaliteit van je buitenruimte altijd kunt waarborgen. De gemeente is verplicht om deze meldingen en klachten te registreren, maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor de afhandeling en de terugkoppeling richting de melder. Het organiseren van dit proces is belangrijk, maar kan zorgen voor een hoop werk. Het inzetten van een gespecialiseerde meldingenapplicatie kent doorgaans drie enorme voordelen:  

  1. Kosten besparen  
  2. Kwaliteitsverbetering 
  3. Risico verminderen 

In dit artikel leggen we uit hoe een gespecialiseerde meldingenapplicatie bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.  

Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte 

De kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de tevredenheid die inwoners ervaren in hun woonplaats. Het is daarom van belang dat gemeenten snel en adequaat reageren op de meldingen die inwoners doen over de openbare ruimte. Een meldingenapplicatie draagt bij aan dit proces en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert. Burgers doen digitaal een melding bij hun gemeente. De melding komt binnen in de applicatie en wordt vervolgens automatisch doorgezet naar degene die daar verantwoordelijk voor is. Geen tussenkomst van een partij of een afdeling, dus.  Dit zorgt ervoor dat de afhandelaar snel kan reageren op de melding en daarmee het incident kan oplossen. Op deze manier blijft de kwaliteit van de buitenruimte op hoog niveau.  

Inzicht en analyse 

Zowel de eenduidige registratie van meldingen en klachten door inwoners, als de efficiënt ingerichte werkprocessen zorgen ervoor dat je als gemeente niet alleen kosten bespaard, maar ook de kwaliteit van je werkprocessen verbetert. Doordat alle processen rondom het afhandelen van meldingen inzichtelijk worden in de meldingenapplicatie, is het mogelijk om in te zien wat de kwaliteit van het werkproces is. Door middel van slimme analyses en rapporten krijg je een snel overzicht van alle processen die er zijn. Door deze te analyseren kun je als gemeente vervolgens verbeteringen doorvoeren in de processen. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van politiecontroles in gebieden waar veel meldingen binnenkomen over vandalisme, hangjongeren en ander overlast. 

Verbetering dienstverlening naar de melder 

Ook de kwaliteit van de dienstverlening naar de melder verbetert aanzienlijk bij het gebruik van een specialistische meldingenapplicatie. Als gemeente stel je toegankelijke opties om te melden beschikbaar voor de burger, zoals een app en een webformulier op de website. Via deze kanalen hebben melders direct inzicht in de openstaande meldingen die al gedaan zijn door andere inwoners en zien ze ook wat er is gebeurd met hun eigen melding. Daarnaast is het mogelijk om de melder automatisch op de hoogte te stellen van de melding die zij heeft gedaan door de afhandelaar. Je kunt je als melder abonneren op een melding via e-mail of je kunt de melding volgen via de meldingsapp. Dit zorgt ervoor dat de gemeente dichterbij je inwoners komt te staan en dat de inwoner de mogelijkheid krijgt om haar steentje bij te dragen aan een schonere en veilige leefomgeving. 

Wil je ook weten hoe jouw gemeente de kwaliteit van het meldingenproces én de buitenruimte kan verbeteren door middel van een meldingenapplicatie als MeldDesk? Laat dan je gegevens achter via ons contactformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.