Weer een stap verder: melden op object

In MeldDesk is het binnenkort mogelijk niet alleen een melding te doen op locatie, maar ook op een specifiek object.

Denk aan een afvalbak, lichtmast of boom. Dit kan door MeldDesk te verbinden aan het beheersysteem van de gemeente. De eigenschappen van het object komen daarbij mee naar de MeldDesk app. De voordelen zijn evident: de medewerker weet precies waar de melding over gaat en wat hij nodig heeft. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw accountmanager.