Top

Betere dienstverlening met minder kosten

BeheerVisie helpt gemeenten, intercommunalen en andere organisaties om het openbaar domein goed te beheren en zo de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Met MeldDesk is BeheerVisie specialist op het gebied van efficiënt meldingenmanagement.

Benieuwd naar de voordelen van MeldDesk voor uw gemeente?
Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een demonstratie.

Hoe werkt MeldDesk?

1. Melden

Uw burger maakt een melding of klacht via de MijnGemeente App of de website van uw gemeente.

2. Registreren

De melding komt binnen en wordt toegewezen aan de juiste persoon.

3. Afhandelen

De buitendienst krijgt een melding via de MeldDesk App en lost de melding snel op.

Makkelijk gemeld, snel hersteld

Hoe houdt u grip op meldingen die via allerlei kanalen binnenkomen? En hoe zorgt u ervoor dat die vervolgens bij de juiste persoon terechtkomen? MeldDesk biedt hiervoor een oplossing. Zo helpt MeldDesk u om vervelende situaties snel te verhelpen.

Deze organisaties werken al met MeldDesk