Top
 

Beheer openbare ruimte

BeheerVisie / Beheer openbare ruimte

Integraal beheer met IBS+

IBS+ staat voor integraal beheersysteem. Het ondersteunt gemeenten bij het beheer van de openbare ruimte. IBS+ maakt alle relevante data voor alle disciplines binnen de gemeente op één plek beschikbaar en integreert administratieve data met het geografische informatiesysteem. De koppeling tussen database en kaart maakt het zoeken en opvragen van gegevens eenvoudig. IBS+ is het eerste informatiesysteem dat daadwerkelijk integraal beheer mogelijk maakt, zonder afhankelijk te zijn van een ingenieursbureau. Daarmee is IBS+ de uitgelezen tool voor zowel beheer, beleid als management van de openbare ruimte.

IBS+ biedt onder meer de volgende mogelijkheden:

 • Inzicht in de onderhoudskosten voor de openbare ruimte.
 • Integrale meerjarige onderhoudsplanning en -begroting. Zeer gedetailleerde berekeningen.
 • Inzicht in de beeldkwaliteit en de onderhoudsinspanning van openbare ruimte (CROW-gecertificeerd).
 • Eenvoudig themakaarten vervaardigen.
 • Dataselecties definiëren en presenteren.
 • Eenvoudig toegang tot concrete gegevens per type voorziening, omvang, functie, gebruiksintensiteit en kwaliteit.
 • Inzicht in de arbeidsbehoefte per discipline en onderdeel.
 • Kaartviewer voor gebruikers die geen toegang hebben tot uw grafische omgeving.

Flexibel in te richten

Door de vele jaren ervaring en inbreng van veel gemeenten is IBS+ een zeer doordacht systeem, dat u verschillende onderdelen bestaat. Daarmee richt u het systeem in naar uw eigen wensen. U bepaalt uw eigen gebiedsindeling, beheertypen en inspectietypen, en zet uw eigen tarievenstructuur op. Ook kunt u op eenvoudige wijze bewerkingen en werkpakketten definiëren. IBS+ Basis kunt u aanvullen met specifieke modules voor specifieke typen openbare ruimte.

Bestaande uitbreidingsmodules zijn

IBS+ Openbare Verlichting

IBS+ Groen en Bomen

IBS+ Speeltoestellen

IBS+ Borden

IBS+ Riolering

IBS+ Wegen

Desgewenst ontwikkelt BeheerVisie naar uw wensen een specifieke inrichtingsvariant die naadloos integreert met de rest van het beheersysteem. Denk aan het beheer van watergangen, openbare verlichting, straatmeubilair, sportaccommodaties of begraafplaatsen.

IBS+ is goed in te passen in uw ICT-omgeving:

 • Ondersteuning van de BGT en IMGeo BOR standaard.
 • Integratie met MeldDesk voor het registreren en afhandelen van meldingen openbare ruimte.
 • Integratie met inspectiesystemen voor het initiëren en uitvoeren van de inspectie en het verwerken van de resultaten.
 • Geïntegreerde kaartkoppeling met uw grafische omgeving.
 • Koppeling met Spatial data (IMGeo).
Benieuwd naar de voordelen van MeldDesk of IBS+ voor uw gemeente? Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een demonstratie.