Top
 

Algemeen

BeheerVisie / Algemeen

Gemeenten zien het aantal meldingen over de openbare ruimte stijgen. Dat valt te verklaren door het coronavirus waardoor we meer oog hebben voor de kwaliteit van onze eigen leefomgeving. Wie thuis werkt, wandelt tijdens lunchtijd door zijn wijk. In plaats van uitstapjes verder weg, blijven we in de buurt. Adequaat meldingenmanagement helpt om de openbare ruimte leefbaar, schoon en veilig te houden. Bovendien kan het gemeenten aanzienlijk kosten besparen, aldus Remco Lammerse, projectmanager bij BeheerVisie en verantwoordelijk voor MeldDesk.

Dagelijks krijgt iedere gemeente te maken met meldingen over de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan meldingen over kapotte lantaarnpalen, een volle papierbak of graffiti vervuiling. Als gemeente is het belangrijk om deze meldingen zo snel mogelijk op te lossen, zodat je de kwaliteit van je buitenruimte altijd kunt waarborgen. De gemeente is verplicht om deze meldingen en klachten te registreren, maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor de afhandeling en de terugkoppeling richting de melder. Het organiseren van dit proces is

De eikenprocessierups kan voor behoorlijk wat overlast zorgen. De haren van de rupsen zorgen voor irritaties bij mensen, zoals een jeukende huid, pijnlijke ogen en geïrriteerde luchtwegen. Wanneer inwoners de mogelijkheid hebben om een melding te doen, helpt dit de gemeente om de exacte locatie van de rupsen te achterhalen. Door goed in kaart te brengen waar de eikenprocessierups zich bevindt, is het makkelijker om adequaat te reageren én om te anticiperen op te toekomst. Zo houdt je als gemeente grip op deze plaag.  

De afgelopen dagen is er een hoop veranderd voor ons allemaal. Het Corona-virus heeft een behoorlijke impact op de gehele maatschappij. De aangescherpte maatregelen van de overheid hebben impact op alle organisaties in Nederland. Waar (volks)gezondheid uiteraard voorop staat, proberen wij vanuit BeheerVisie tegelijkertijd op een veilige en efficiënte manier onze processen én die van onze klanten zoveel mogelijk door te laten gaan.   

Sinds 18 juni 2019 is BeheerVisie officieel StUF BG 3.10 compliant. StUF Basis Gegevens (StUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld uitwisselingen van gegevens over personen, bedrijven en gebouwen. Om deze certificering te behalen heeft BeheerVisie de StUF BG Opvragen van een Natuurlijk Persoon test gedaan en met succes behaald. Daarom zijn wij nu BG-StUF 3.10 compliant. Wat is StUF? De Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) is een berichtenstandaard en bevat