Top
 

Gemeente Beuningen

BeheerVisie / Referenties / Gemeente Beuningen

Gemeente Beuningen

MeldDesk richtinggevend voor het werk

Sinds 2016 werkt de gemeente Beuningen met MeldDesk. De applicatiebeheerder kijkt tevreden terug op de invoering en het gebruik in de praktijk. “Nu gaan we kijken hoe we het programma nog meer kunnen gebruiken bij het plannen van onze werkzaamheden.”

Beuningen maakt zowel gebruik van de MijnGemeente App voor burgers als de MeldDesk App voor buitendienstmedewerkers. Ook staat op de website van de gemeente een kaart met een overzicht van alle meldingen en kunnen inwoners digitaal een melding doen. De implementatie van alle modules van MeldDesk verliep probleemloos, vertelt de applicatiebeheerder. “BeheerVisie heeft ons daar heel goed bij begeleid. Wanneer er vragen of opmerkingen waren, konden we meteen terecht bij onze contactpersoon. Nog steeds trouwens.” Recent migreerde de ICT-omgeving van de gemeente naar een regionaal ICT-netwerk. Ook dat verliep vrijwel probleemloos.

“Bij de implementatie van MeldDesk heeft BeheerVisie ons heel goed begeleid. Onze contactpersoon komt altijd snel terug op vragen of opmerkingen.”

Applicatiebeheerder,
gemeente Beuningen

Meldingteksten

In 2017 kreeg de gemeente via alle kanalen samen vijfduizend meldingen binnen, inclusief de eigen waarnemingen van buitendienstmedewerkers. “Via de afdeling Communicatie willen we de app nog meer promoten. De meeste meldingen komen nu nog telefonisch binnen, het gebruik van internet en de app kan nog omhoog. Ook willen we de begeleidende teksten bij een nieuwe melding aanpassen. Als in de begeleidende tekst het beleid van de gemeente al duidelijk is, kan de inwoner beter afwegen of het zinvol is een melding te doen.”

Anticiperen

Nu MeldDesk enige tijd in gebruik is, is de ambitie om meer met het programma te doen. “De informatie die we uit MeldDesk krijgen, willen we beter gaan benutten. Na een langere periode zie je trends ontstaan. Aan de hand van de historische gegevens kunnen medewerkers anticiperen op werkzaamheden en werkprocessen daarop afstemmen. En bijvoorbeeld ook eens rondkijken in een wijk waar veel meldingen vandaan komen. Dat is de slag die wij de komende tijd willen maken.”

Provincie:
Gelderland

Inwoneraantal:
25.481 (30 april 2017, bron: CBS)