Top
 

Gemeente Gouda

BeheerVisie / Referenties / Gemeente Gouda

Gemeente Gouda

Meer meldingen en gemakkelijke afhandeling

De gemeente Gouda heeft begin 2017 de stap gezet om de volledige MeldDesk-productenlijn te gaan benutten. Inwoners en bedrijven doen sindsdien meldingen over de openbare ruimte via de Mijngemeente app. Óf ze gebruiken het MeldDesk-formulier op de website van de gemeente.

Daarnaast werken ambtenaren buiten het gemeentehuis met de beheerdersapp en binnen het gemeentehuis met de MeldDesk-oplossing op hun pc’s. Het zijn twee manieren die uiteindelijk hetzelfde resultaat hebben: de informatie over en het beheer van de openbare ruimte in één overzichtelijk systeem. Leveranciers verwerken hun verslaglegging via de module MeldDesk Web. “We laten de applicatie nu echt voor ons werken”, zegt projectleider Annemieke van Burg van de gemeente Gouda.

“De upgrade heeft ons enorm geholpen. We zien dat het aantal meldingen is gestegen. Ook de bereidheid is gegroeid, omdat de nieuwe methode eenvoudiger is.”

Annemieke van Burg,
projectleider,
Gemeente Gouda

Eigen formulier

Voorheen benutte Gouda niet de volledige potentie van MeldDesk, schetst Van Burg. “We hadden op onze website een eigen formulier waarop inwoners en bedrijven hun melding konden invullen. Die kwam vervolgens bij ons als e-mail binnen, waarna wij het formulier over moesten typen in MeldDesk. Vervolgens kreeg degene die het formulier had ingevuld geen antwoord dat zijn of haar melding was ontvangen, laat staan dat de melding was opgelost. Bovendien werkte niet elke betrokken medewerker met MeldDesk, waardoor medewerkers elkaar alsnog mailden over nieuwe, openstaande of afgehandelde meldingen.”

Meer meldingen

Gouda zet de applicatie nu optimaal in. Daardoor zijn veel minder administratieve handelingen nodig en worden meldingen eerder opgelost. Bovendien kwam er voor inwoners en bedrijven de gratis Mijngemeente app. “De upgrade heeft ons enorm geholpen. We zien dat het aantal meldingen is toegenomen en de bereidheid is gegroeid, omdat de nieuwe methode eenvoudiger is. Bovendien krijg je nu door de koppeling tussen meldformulier en app aan de ene kant en MeldDesk aan de andere kant meteen antwoord dat je bericht is ontvangen. Als de behandelaar in het systeem invoert dat de melding is opgelost, krijg je ook automatisch bericht”, zegt Van Burg.

Betere rapportage

Door de uitbreiding is de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd, merken ze in Gouda. Van Burg: “Daarnaast kunnen we nu beter rapporteren waar welke meldingen gedaan worden en of een melding binnen de gestelde termijn is opgelost.”

De volgende stap

In 2018 verzamelde gemeente Gouda via MeldDesk relevante data over de openbare ruimte, zoals over lantaarnpalen die stuk gingen of het aantal meldingen van afval per buurt. De data is nog niet omvangrijk genoeg om er specifiek beleid op te maken, maar dit kan wel een volgende stap zijn, aldus Van Burg. “Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of er in een bepaalde wijk vaak meldingen worden gedaan over afval.”

referentie gemeente gouda beheervisie logo

Provincie:
Zuid-Holland

Aantal inwoners gemeente Gouda:
72.825 (31 mei 2018, bron: CBS)