Top
 

Gemeente Huizen

BeheerVisie / Referenties / Gemeente Huizen

Gemeente Huizen

Op prettige manier ambitieuze planning gehaald

In 2013 richtte de gemeente Huizen haar proces rondom de meldingen over de openbare ruimte anders in om een betere afhandeling van de meldingen te garanderen. In november 2015 stapte Huizen over op de applicatie MeldDesk van BeheerVisie. Om de routering van meldingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, koos de gemeente Huizen voor MeldDesk. Dankzij een goede samenwerking werd de implementatie van MeldDesk binnen tweeëneenhalve maand voltooid.

Technisch programma

De aanbesteding van de softwareapplicatie was goed voorbereid: met de kennis en ervaring in het gebruik van de afgelopen drie jaar heeft de gemeente een gedegen technisch programma van eisen kunnen opstellen. Een van de belangrijkste voorwaarden was dat de applicatie zich bewezen moest hebben in de markt.

“Wij zien BeheerVisie als een professionele leverancier met kundige medewerkers. Door als partners met elkaar samen te werken, hebben we de ambitieuze planning gehaald op een heel prettige manier.”

Willem Kok,
teamleider Geo-informatie,
gemeente Huizen

Partnerschap

Bij de start van het project spraken BeheerVisie en de gemeente Huizen de intentie uit om op basis van partnership met elkaar aan de slag te gaan. Dat betekent goede afspraken maken, goed naar elkaar luisteren en kijken naar kansen in plaats van belemmeringen. Een enthousiaste werkgroep van Huizen heeft het proces van begin tot eind begeleid. De werkgroepleden hielden elkaar scherp en maakten heldere afspraken met BeheerVisie. De gemeente kwam die afspraken zorgvuldig en adequaat na.

Samenwerking

Vanaf het begin ging Huizen adequaat en serieus om met alle aspecten van de planning. Zo werd toegewerkt naar een snelle implementatie. De gemeente reageerde snel op voorstellen van BeheerVisie, zodat de voortgang gegarandeerd bleef. Ook stonden de leden van de werkgroep open voor suggesties om dingen anders aan te pakken dan eerder afgesproken. Zoals in elk proces waren er ook bij deze implementatie hier en daar hobbels, maar die zijn door de prima samenwerking snel opgelost.

Provincie:
Noord-Holland

Inwoneraantal:
ruim 41.000 (CBS, april 2016)