Gemeente Huizen

Op prettige manier ambitieuze planning gehaald

In 2013 richtte gemeente Huizen haar proces rondom de meldingen openbare ruimte anders in. Het doel was om een betere afhandeling van de meldingen te garanderen. In november 2015 stapte gemeente Huizen over naar MeldDesk van BeheerVisie. Om de routering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, koos gemeente Huizen voor MeldDesk. Dankzij een prettige samenwerking werd de implementatie van MeldDesk binne tweeënhalve maand voltooid.

Technisch programma

De aanbesteding van de softwareapplicatie was goed voorbereid: met de kennis en ervaring van de afgelopen drie jaar heeft de gemeente een gedegen technisch programma van eisen kunnen opstellen. Eén van de belangrijkste voorwaarden was dat de applicatie zich bewezen moest hebben in de markt. 

Wij zien BeheerVisie als een professionele leverancier met kundige medewerkers. Door als partner met elkaar samen te werken, hebben we de amibitieuze planning gehaald op een prettige manier.

Partnerschap

Bij de start van het project spraken gemeente Huizen en BeheerVisie de intentie uit om op basis van een partnerschap met elkaar aan de slag te gaan. Goede afspraken maken, naar elkaar luisteren en denken in oplossingen in plaats van belemmeringen werden als kernwaarden gehanteerd. Een enthousiaste werkgroep van Huizen heeft het proces van het begin tot het einde begeleid. 

Samenwerking

Gemeente Huizen ging adequaat en serieus om met alle aspecten van de planning, waardoor er werd toegewerkt naar een snelle implementatie. 

De gemeente reageerde snel op voorstellen van BeheerVisie, zodat de voortgang gegarandeerd bleef. Ook stonden de leden van de werkgroep open voor suggesties om dingen anders aan te pakken dan eerder afgesproken. Zoals in elk proces waren er ook bij deze implementatie hier en daar hobbels, maar die zijn door de prima samenwerking snel opgelost.

0
Inwoners