Top

Betere dienstverlening met minder kosten

BeheerVisie helpt gemeenten, waterschappen, groenbeheerders en andere organisaties om de openbare ruimte goed te beheren en zo de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Met MeldDesk is BeheerVisie marktleider op het gebied van efficiënt meldingenmanagement.

Benieuwd naar de voordelen van MeldDesk voor uw gemeente?
Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een demonstratie.

Onze software

Melden en opvolgen

MeldDesk is een informatiesysteem voor het registreren en afhandelen van meldingen en klachten van burgers en bedrijven in de openbare ruimte. MeldDesk verkort de doorlooptijden, verbetert de dienstverlening en voorkomt fouten.

Makkelijk gemeld, snel hersteld

Hoe houdt u grip op meldingen die via allerlei kanalen binnenkomen? En hoe zorgt u ervoor dat die vervolgens bij de juiste persoon terechtkomen? MeldDesk biedt hiervoor een oplossing. Zo helpt MeldDesk u om vervelende situaties snel te verhelpen.

GEMEENTE HUIZEN

“Wij zien BeheerVisie als een professionele leverancier met kundige medewerkers. Door als partners met elkaar samen te werken, hebben we de ambitieuze planning gehaald op een heel prettige manier.”

Lees verder