Top
 

Voordelen MeldDesk

BeheerVisie / Meldingenmanagement / Voordelen MeldDesk

Minder kosten, betere dienstverlening

Met MeldDesk kunnen gemeenten efficiënter werken en tegelijkertijd de dienstverlening verbeteren. Hierna gaan we in op de drie grote voordelen: minder fouten, korte doorlooptijden en een betere risicobeheersing.

Minder fouten

MeldDesk digitaliseert de gehele meldingenketen vanuit de burger tot aan de buitendienst en terug. Burgers kunnen met webformulieren of MijnGemeente app op een kaart aangeven op welke locatie de melding betrekking heeft. De buitendienstmedewerkers en onderaannemers krijgen meldingen door via de MeldDesk app. Daar zijn geen werkbonnen, formulieren of andere papieren meer voor nodig. Er kunnen dus ook geen meldingen meer zoekraken. En met een beter inzicht in het proces en mogelijke knelpunten, kunnen processen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Kortere doorlooptijden

Het gebruik van MeldDesk versnelt het intakeproces en de doorlooptijd aanzienlijk. Burgers kunnen op elk moment, 24 uur per dag, meldingen doorgeven via allerlei kanalen (KCC, webformulier, apps, balie en social media). Ook krijgen ze reactie binnen de vastgestelde normtijden. De melding wordt efficiënt doorgezet binnen de gemeente. Op basis van de categorie van de melding en de locatie is het mogelijk meldingen direct binnen te laten komen bij de betreffende buitendienstmedewerker of onderaannemer.

Betere beheersing risico’s

Met MeldDesk kunnen gemeenten risico’s beter onder controle krijgen. Door het toepassen van normtijden voor standaardcategorieën blijven zaken niet onbehandeld. Bij overschrijding van normtijden in combinatie met risicofactoren wordt er automatisch geëscaleerd naar de volgende managementlaag. Zo worden gevaarlijke situaties inzichtelijk en met spoed opgelost.

Bekijk de brochure over MeldDesk of vraag een demo aan.