De BuitenBeter App is overgenomen door BeheerVisie!

De BuitenBeter App

Wij hebben leuk nieuws!  Vanaf 15 april 2022 heeft BeheerVisie de BuitenBeter-app van Yucat B.V. overgenomen. Met de overname is de BuitenBeter-app het derde meldingensysteem in ons portfolio, naast MeldDesk en Reppido. Daar zijn wij natuurlijk heel trots op!
 
BuitenBeter maakt het sinds 2010 mogelijk om Meldingen Openbare Ruimte (MOR) te doen, bij alle gemeenten in Nederland. Wij zijn onder de indruk hoe het team van BuitenBeter het platform in de afgelopen 12 jaar heeft neergezet. Wij kijken er naar uit om BuitenBeter, in combinatie met onze andere applicaties, verder door te ontwikkelen. 

Bas Blaauw, Product Owner BeheerVisie: "Met de overname van BuitenBeter neemt BeheerVisie een serieuze stap om gemeenten nog verder te faciliteren in hun complete MOR-proces. Het is voor gemeenten natuurlijk ideaal om het hele proces van burgermelding, tot beheer en afhandeling via 1 systeem te kunnen doen. Onze (vernieuwde) visie hierop zullen we 2 juni richting de markt communiceren. Ik heb heel veel zin onze klanten hierin mee te nemen...”.

BeheerVisie maakt de afgelopen periode grote stappen in de ontwikkeling van Reppido, zoals je bij de sprint-reviews hebt kunnen ervaren. Wij begrijpen dat je ook benieuwd bent welke voordelen de toevoeging van BuitenBeter voor jullie als gemeente kan bieden. We nodigen je binnenkort graag uit om een sessie bij te wonen, waarin wij onze nieuwe visie hierop aan je zullen voorleggen. Reserveer donderdag 2 juni maar vast in je agenda!

Wij geloven in een wereld waarin iedereen met elkaar samenwerkt om de openbare ruimte schoner en veiliger te maken. Juist daarom gaan wij binnenkort ook graag met jullie verder in gesprek om hier samen te bepalen hoe wij onze ontwikkelagenda het beste af kunnen stemmen op de (toekomstige) behoeften van de markt.

De afgelopen maanden hebben Yucat B.V. en BeheerVisie intensief samengewerkt om de overdracht van de BuitenBeter-app te kunnen realiseren. Dankzij de inzet en het vertrouwen heeft het traject geleid tot een soepele overdracht. Namens het gehele team van BeheerVisie willen wij de medewerkers van Yucat B.V. bedanken voor hun positieve bijdrage.   

Mocht je meer vragen hebben, kan je altijd terecht bij Bas Blaauw, Product Owner BeheerVisie via: bas.blaauw@beheervisie.nl.

De BuitenBeter App