Melddesk

MeldDesk is een lokaal informatiesysteem voor het registreren van meldingen in de openbare ruimte. Door gebruik te maken van MeldDesk verkort je de doorlooptijden, verbeter je de dienstverlening en voorkom je veelgemaakte fouten. Het lokale systeem is flexibel in te richten waardoor het altijd aansluit bij de wensen en eisen van jouw organisatie. 

melden én opvolgen

In onze filosofie is het efficiënt managen van meldingen een tweetrapsraket. In de eerste plaats moeten inwoners meldingen laagdrempelig kunnen doorgeven en eenvoudig de status van meldingen kunnen volgen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de gemeente meldingen vlekkeloos opvolgt, risico’s tijdig inschat en snel actie onderneemt. MeldDesk helpt gemeenten om deze dubbele doelstelling waar te maken. 

oplossing voor het hele proces

MeldDesk levert een oplossing voor het hele proces van melden en afhandelen. Zowel burgers, gemeentelijke organisatie als buitendienst kunnen gebruikmaken van het systeem, dankzij de mogelijkheden voor apps en integratie met social media. MeldDesk verbindt burgers en medewerkers binnen en buiten de organisatie. Informatie wordt eenmalig ingevoerd en meldingen kunnen helemaal digitaal worden afgehandeld.

De mogelijkheden van melddesk

Ondersteunt de intake, rubricering, routering, gereedmelding, monitoring, en afhandeling van meldingen en klachten via allerlei kanalen. Daarbij kun je zelf bepalen wie over welke informatie beschikt.

Registreert alle meldingen die gerelateerd zijn aan de openbare ruimte, gebouwenbeheer, milieustraat, openbare verlichting, riool, zwerfvuil en vuilverwerking, gevonden en verloren voorwerpen, groenvoorziening etc.

Ook geschikt voor niet-fysieke meldingen, zoals bejegeningsklachten en klachten over de dienstverlening.

Geeft informatie via dashboards, grafieken en rapportages waar het management acties op kan ondernemen. Je ziet bijvoorbeeld welke meldingen en locaties vaak terugkomen, welke afdelingen veel meldingen ontvangen en hoeveel meldingen er via het internet binnenkomen.

Bekijk de brochure
In de brochure over MeldDesk lees je meer over de functionaliteiten en voordelen.

overzicht van de melddesk modules

MeldDesk bestaat uit een kernapplicatie die kan worden aangevuld met diverse modules. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen modules voor front-office (intake meldingen), mid-office (het systeem bij de gemeente of andere organisatie zelf) en back-office (afhandeling meldingen). Hieronder zie je een beknopt overzicht.

front-office

Voor meldingen via een smartphone of tablet. De melding komt rechtstreeks, inclusief GPS-coördinaten en eventueel een foto, binnen in MeldDesk.

Hiermee kunnen burgers op de website een kaart zien met een overzicht van meldingen en hun status. Ook kunnen zij een nieuwe melding op de kaart registreren.

Voor meldingen via social media.

mid-office

‘Stekkerdoos’ om op basis van webservices andere systemen te verbinden met MeldDesk (zoals het zaaksysteem en GBA/BRP).

Voor het intern prikken van meldingen op de kaart en voor managementrapportages op de kaart.

back-office

Voor het raadplegen van de werkvoorraad, wijzigen en gereedmelden op smartphone of tablet.

Voor het integreren van onderaannemers in het gemeentelijk meldingenproces. Lees meer over MijnGemeente app en de MeldDesk app.